Våre sponsorer

Neste kamp
Ingen flere kamper satt opp
LagP
1 Gjøvik 2 33
2 Forward SPK 30
3 Grüner 3 26
4 Prinsdal 2 26
5 Skedsmo 2 24
6 Aker Ishockeyklubb 24
7 Ski 2 20
8 Rosenhoff IL 16
9 Gamle Oslo Ishockeyklubb 11
10 Jordal IHK 7
11 Bøler Ishockeyklubb 3

Gjenopptakelse av tidligere idretter

Etter forespørsler og forslag fra entusiaster fra Kampen om å ta inn fotball for barn som ny idrett i klubben, da vi historisk sett hører hjemme i dette distriktet, og  tilbudet til barn i distriktet var dårlig.

På årsmøte den 13.9 september ble det vedtatt å søke om gjenopprettes en fotballgruppe for barn, hovedsakelig fra Kampen , Jordal, Gamlebyen og Ensjøbyen.

Det ble også vedtatt at det skulle opprettes en friidrettsgruppe.

Dette forutsetter  på godkjennelse frra Idrettskretsen, og at vi kommer tilbake med mer senere